Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

Hùng Nguyễn
ชีวภาพ
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
Breakout Strategy

Breakout Strategy

3/10
ความเสี่ยง
25%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
KINH OF KING

KINH OF KING

8/10
ความเสี่ยง
875%
การทำกำไร
5%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
23-03-2022

23-03-2022

7/10
ความเสี่ยง
66%
การทำกำไร
25%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Let Profit Run

Let Profit Run

6/10
ความเสี่ยง
140%
การทำกำไร
20%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Gold - The Grail

Gold - The Grail

6/10
ความเสี่ยง
648%
การทำกำไร
15%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Dark TradinG

Dark TradinG

2/10
ความเสี่ยง
406%
การทำกำไร
10%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ

เปิดบัญชีทดลอง Exness ฟรี