Gold - The Grail

Gold - The Grail

Hùng Nguyễn
ชีวภาพ
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
nit0wl1111

nit0wl1111

5/10
ความเสี่ยง
355%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
GingerBread

GingerBread

2/10
ความเสี่ยง
129%
การทำกำไร
20%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Amphibious Robot Min

Amphibious Robot Min

1/10
ความเสี่ยง
192%
การทำกำไร
5%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
APPLE INVESTMENTS

APPLE INVESTMENTS

3/10
ความเสี่ยง
3952%
การทำกำไร
10%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Sniper by Komkit

Sniper by Komkit

2/10
ความเสี่ยง
8%
การทำกำไร
0%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
----------

----------

7/10
ความเสี่ยง
137%
การทำกำไร
0%
ค่าคอมมิชชั่น
1:100
เลเวอเรจ

เปิดบัญชีทดลอง Exness ฟรี