Gold - The Grail

Gold - The Grail

Hùng Nguyễn
ชีวภาพ
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
Saito152888

Saito152888

7/10
ความเสี่ยง
741%
การทำกำไร
5%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
S Group Two

S Group Two

6/10
ความเสี่ยง
414%
การทำกำไร
15%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
LDA Trading

LDA Trading

7/10
ความเสี่ยง
79%
การทำกำไร
10%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

5/10
ความเสี่ยง
556%
การทำกำไร
15%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
THE MATRIX-02

THE MATRIX-02

6/10
ความเสี่ยง
9074%
การทำกำไร
25%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
GOOD DAYS AHEAD

GOOD DAYS AHEAD

1/10
ความเสี่ยง
256%
การทำกำไร
25%
ค่าคอมมิชชั่น
1:100
เลเวอเรจ

เปิดบัญชีทดลอง Exness ฟรี