volume price analysi

volume price analysi

5/10
ความเสี่ยง
12036%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Master Xau

Master Xau

4/10
ความเสี่ยง
3248%
การทำกำไร
20%
ค่าคอมมิชชั่น
1:100
เลเวอเรจ
ARTIFICIAL  BTC

ARTIFICIAL BTC

2/10
ความเสี่ยง
1246%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
SECURE FOREX SYSTEM

SECURE FOREX SYSTEM

5/10
ความเสี่ยง
1034%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Financial Freedom

Financial Freedom

2/10
ความเสี่ยง
844%
การทำกำไร
10%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
ForexLia Yt Scalping

ForexLia Yt Scalping

1/10
ความเสี่ยง
646%
การทำกำไร
50%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Gold - The Grail

Gold - The Grail

5/10
ความเสี่ยง
608%
การทำกำไร
15%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
MAS Scalping

MAS Scalping

2/10
ความเสี่ยง
419%
การทำกำไร
40%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
SullivanFX

SullivanFX

2/10
ความเสี่ยง
362%
การทำกำไร
20%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
Ebb and Flow

Ebb and Flow

5/10
ความเสี่ยง
358%
การทำกำไร
20%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
usd32323232

usd32323232

1/10
ความเสี่ยง
335%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ
nit0wl1111

nit0wl1111

5/10
ความเสี่ยง
333%
การทำกำไร
30%
ค่าคอมมิชชั่น
1:200
เลเวอเรจ

เปิดบัญชีทดลอง Exness ฟรี